Leden in de spotlight: Noortje Bauwens


Noortje Bauwens is franchisenemer van Saar aan Huis, een bemiddelingsbureau dat dienstverleners, ‘Saars’, koppelt aan (veelal oudere) cliënten die hulp in en om het huis nodig hebben om langer en plezierig zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Het betreft informele zorg, ook wel vervangende mantelzorg, die complementair is aan de reguliere thuiszorg (wijkverpleging en – verzorging). Denk hierbij aan samen een wandeling maken, koken en/of samen eten, lichte huishoudelijke werkzaamheden, gezelschap bieden, een oogje in het zeil houden of begeleiding bij het plannen van dagelijkse activiteiten of het bieden van structuur in het huishouden.

Noortje werkt met ca. 50 Saars in haar regio Zwolle. Ze werken minimaal 2 uur bij een cliënt en werken op basis van de regeling Dienstverlening aan Huis (vergelijkbaar met de witte werkster). De dienst wordt meestal betaald door de cliënt zelf, maar kan ook uit een Persoonsgebonden Budget (PGB) bekostigd worden. Saar aan Huis is opgezet in 2014 in Heemstede (Kennemerland) en er zijn nu 25 regio’s.

Noortje werkt al jaren in de zorg, altijd in loondienst, aan de kant van beleid en management. En nu dus als ondernemer. Het geeft haar voldoening en is betekenisvol. “Ik zie dat we op weg zijn naar een nieuwe visie op zorg, die meer inzet op gezondheid en welzijn dan op ziekte en gebrek. Ik ben dan ook erg enthousiast over het concept van Positieve Gezondheid.”

Ik vind het prettig dat we met de hulp van een Saar de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënten bevorderen. Maar we worden helaas vaak te laat ingeschakeld. Ik zie dan vaak overbelaste buren en kinderen.”

Ik vroeg Noortje naar haar wens voor Nederland.

“Ik wens Nederland toe dat de mensen in de wijk elkaar weten te vinden en meer verbonden raken, zodat ze ook wat voor elkaar kunnen betekenen. Daar waar deze hulp ontoereikend is, vul ik die graag aan met onze dienstverlening.”

Dus B&B-leden, is je vader of moeder toe aan een Saar aan huis, wil je er zelf één worden, of wil je in jouw regio een vestiging openen en zorgondernemer worden? Ga naar www.saaraanhuis.nl voor alle info.

<  Terug

 

- advertentie - 

- advertentie -

 

- advertentie -