Leden in de spotlight: Roos de Graaf


Roos de Graaf, lid van B&B ’t Gooi, is 2 jaar geleden voor zichzelf begonnen als Seniorencoach.

 

Wat doet een Seniorencoach?

Ik begeleid senioren bij levensvragen. Thema’s die wij vaak bespreken zijn verlies, eenzaamheid en zingeving. Het doorgaand proces van veroudering vraagt om aanpassing. Samen kijken we hoe zij zélf weer meer grip kunnen krijgen én behouden op hun veranderende leven. Ik ga daarbij uit van mogelijkheden. Het doel is vaak om weer meer “glans in het leven” te ervaren.

Daarnaast coach ik ook hun mantelzorgers met het (her)vinden van balans, en begeleid ik 1-op-1 ouderen, naar bijvoorbeeld een arts, winkel of uitstapje. Mijn doelgroep, de 60+ers, wordt steeds groter, net als de maatschappelijke problematiek rondom eenzaamheid."

Wordt Seniorencoaching vergoed?

“Seniorencoaching zit niet in het aanvullende zorgverzekeringspakket. Ik word meestal particulier betaald of uit een PGB-budget.”

Heb jij de term bedacht of is het al een echt beroep?

Het is al een echt beroep, inclusief een landelijk network. In het Landelijk Netwerk Seniorencoaches (www.lns-seniorencoach.nl), dat we in 2017 hebben opgericht, vinden seniorencoaches elkaar regelmatig bij intervisies en studiedagen. Daarnaast geven wij samen bekendheid aan ons beroep om onze toegevoegde waarde aan te tonen aan overheid, zorgverwijzers, zorginstellingen en zorgvragers.”

Ik vroeg Roos naar haar wens voor Nederland.

“Mijn wens voor Nederland is dat ouderen er meer toe doen! Ik zou willen dat er meer aandacht is voor wat deze generatie, met al hun levenswijsheid enervaringen, voor de andere generaties kan betekenen. Verder dat er meer aandacht komt voor preventie van eenzaamheid, bijv. via een SIRE-campagne.

Ik heb nog ruimte voor meer cliënten. 80-plussers zijn niet gewend geld te investeren in hun eigen mentale welzijn. Hun kinderen gelukkig wel. Bij hen en bij zorgverwijzers als huisarts, wijkcoach, fysiotherapeut en de thuiszorg wil ik graag mijn diensten meer bekend maken.“

Dus, beste mensen, woont jouw op leeftijd zijnde vader, moeder, buur of cliënt in het Gooi of omstreken, en zou een Seniorencoach begeleiding kunnen bieden om hun welzijn te vergroten? Ga naar http://zorgvoorgoudenjaren.nl/

Of bied hen net als Roos de Graaf een waardenvrij, luisterend oor, zodat zij zich gehoord en gesteund voelen. Wanneer je daar hulp bij nodig hebt, weet je Roos nu te vinden op http://zorgvoorgoudenjaren.nl/ .

 

 

Terug

 

- advertentie - 

 

- advertentie -

 

- advertentie -