Miranda Meijer Kind in Kracht

Miranda Meijer Kind in Kracht
Contactpersoon:
Miranda Meijer
Adres- en contactgegevens:

Miranda Meijer Kind in Kracht staat voor hulp op maat voor kinderen en hun ouders of verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen.
Een kind kan in onze snel veranderende samenleving beter z'n weg vinden als het heeft leren oplossingen te vinden vanuit z'n eigen kracht. Alles wat je vanuit je eigen kracht en interesses doet is niet alleen leuker maar gaat gemakkelijker. Met als gevolg een grotere kans op succes, wat maakt dat je het lang vol houdt. Uitgaan van de mogelijkheden (kwaliteiten), werkend naar een oplossing. Met respect voor ieders eigenheid. Jij bent wie je bent.

Coaching, begeleiding, hoe je het ook wilt noemen, ik doe datgene dat nodig is voor kinderen, gezinnen om hun leven te kunnen leven zoals ze zelf willen. Daarbij combineer ik zorg, onderwijs en opvoeden omdat dat volgens mij altijd samen gaat. Ik ga uit van de hele mens en zijn omgeving. Succes zit 'm in balans en afstemming. Dat zie ik zo breed als nodig is. Daarbij heb ik veel ervaring met hoogbegaafdheid, autisme, adhd en thuiszitters (kinderen die vast lopen op school). O.a. voor deze laatste groep is het K.i.K.Atelier.
Het beste halen uit kinderen van alle leeftijden, dat is mijn passie.