To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 

Igna van Dijk

Igna van Dijk
Igna van Dijk
Adres- en contactgegevens:
Vanaf maart 2017 citycoordinator Leiden
Verder in het dagelijks leven:
Secretaris raad van bestuur en (commissies) raad van commissarissen Rabobank
Bestuurslid Live Your Dream Foundation (empowerment chronisch zieke jongeren)
Fervent vrijwilliger bij allerhande oudercommissies en bij stichtingen gericht op kinderen / jongeren / volwassenen met beperking of chronische ziekte.
Moeder van een jonge dame uit 2004 en een kleine voetballer uit 2008.
Brede interesse in o.a. (wervend) schrijven, fondsenwerving, social media marketing, (water)sport, theater, etc.